Sut i ddechrau?

Sut i ddechrau?

Cynllun o weithio gyda ni:

 

 1. Rydyn ni'n dewis y rhaglen ail ddinasyddiaeth sy'n addas i chi, yn unol â'ch dymuniadau a'ch gofynion y gwledydd;
 2. Rydym yn trafod gyda chi yr holl ofynion ariannol a dogfennau angenrheidiol;
 3. Rydym yn llofnodi contract ar gyfer yr holl wasanaethau;
 4. Gwneir y taliad cychwynnol gofynnol;
 5. Rydym yn paratoi coflen gyflawn, gan gynnwys notarization, gosod apostille, cyfieithu pob dogfen ac ardystio'r cyfieithiad hwn.
 6. Rydym yn anfon y ffeil gyfan at sefydliad y llywodraeth sy'n gyfrifol am adolygu'r dogfennau;
 7. Rydym yn ateb pob cwestiwn gan asiantaethau'r llywodraeth sy'n ymwneud â'ch ffeil;
 8. Rydym yn derbyn penderfyniad swyddogol ar gymeradwyo cyhoeddi dinasyddiaeth i chi;
 9. Gwneud yr holl daliadau terfynol angenrheidiol;
 10. Derbyn pasbortau unrhyw le yn y byd neu'n bersonol gennym ni yn y swyddfa;
 11. Manteisiwch ar y rhyddid a'r cyfleoedd newydd, rydym bob amser mewn cysylltiad â'n cleientiaid ar gyfer eich holl gwestiynau.